• Sokolovská 2, 934 01, Levice
 • info@metalclean.sk
 • +421 908 600 600

METÓDY DEZINFEKCIE KTORÉ VÁS OCHRÁNIA PRED COVID 19

Predstavujeme vám metódy a postupy ktoré naša firma používa pri profesionálnom zásahu dezinfekcie priestorov.

K dezinfekcii priestorov pristupujeme komplexne a profesionálne. Jedno bez druhého nejde a preto sa touto filozofiou riadime striktne a bez výnimiek. Naše dlhoročné pôsobenie na trhu je výsledkom zásadovosti, nevzdania sa smeru, vopred skalopevne vytýčeného a neoblomne dodržiavaného. Odhodlanie a silu zotrvať za každých podmienok, získavame so všeobecným uznaním našich kvalít vo forme vašej spokojnosti.

Firemnú sebadisciplínu pestujeme s cieľom zachovať bezpečnosť a zdravie v prostredi kontaminovaného infekciou ale aj pri preventivnom zásahu.

Úvodom by som rozdelil a tým aj predstavil samotné metodické zložky, vzájomne sa dopĺňajúcich procesov a postupov nášho pôsobenia. Zavádzaním vedeckých poznatkov najaktuálnejšieho dátumu vydania do praxe s inovatívnym prístupom, vzniká synergizmus sily, pred ktorou neexistuje prostredie a žiadna známa forma živej hmoty schopná prežitia a ďalšieho zhubného množenia.

Za exemplárne je na mieste spomenúť skutočnosť že, takmer dva týždne po našom tvrdom zásahu, bol problém mikrobiologickym odborníkom odobrať vzorku vykazujúcu, čo by len nepatrné množstvochoroboplodnych zárodkov ako sú dobre známy a lahko dokázateľný bakteriálni votrelci prostredia Pseudomonas aeruginosa a Serratia marcescens.

Naše dezinfekčné metódy možno rozdeliť na invazívne a neinvazívne. Pričom v zásade aplikujeme z každého zaradenia minimimálne jedného zástupcu aby sme dosiahli čo najvyššej efektivity.

NEINVAZÍVNE FYZIKÁLNE METÓDY

I.GERMICIDNÝ UVC ŽIARIČ

Germicidné UVC žiarenie aplikované pomocou prenosného žiariča, ktorý za pár minút vaše pracovisko vysterilizuje tak, že je vôbec obtiažne zaznamenať známky zbytkov mikrobiálneho života a to za použitia najnonvšich poznatkov vedeckého poznania štandardizovaného na príslušné normy danej lokality (EU smernice, normy a štandardy ISO)

Ozonovy generátor je masívne a absolútne bezkonkurenčné, devastačné zariadenie, ktoré produkuje vysoké koncentrácie molekúl ozónu rádovo tisícnásobne viac oxidačne účinné ako zlúčeniny chlóru. Energia akumulovaná v napnutých molekulách ozónu vytriskne do živej hmoty vírusu, či baktérie rýchlosťou projektilu špeciálneho náboja, ktorý je známy prímesou ortuti a jeho mäso trhajuci účinok nejde zrovnať s ničím podobným. Doslova nič v prítomnosti zariadenia a jeho blízkeho okolia nemá ani mizivú šancu na prežitie. Generátor má svoje zariadenie a pre jeho vysoko devastačný efekt na život vo svojom celom spektre, určujeme a starostlivo rozhodujeme ako a kde namierime jeho delostrelecké silu.

Vlastnosti dobre známeho antiseptika benzalkónia netreba špeciálne vykreslovať. Široký záber použitia v najrozmanitejších oblastiach ľudskej každodennej aktivity, je až prekvapujúci. Návšteva reštaurácie alebo „fast foodu” vedie popri automatickom dávkovači voňavej peny na osvieženie a dezinfekciu rúk, vlhčené vreckovky zakúpené napr. cestou do práce na čerpacej stanici, potravinársky a kozmetický priemysel, až ku precízne riadenej a kontrolovanej farmaceutickej výrobe liečivých mixtur. Nezastupiteľné miesto má ako mikrobiálny stabilizátor väčšiny očných instilácii v oftalmológii. Všetky miesta kde s ním prichádzame do kontaktu, ani nie je možné zhrnúť pár vetami. Polykondezát je sofistikovane navrhnutý prípravok a preto neobsahuje, ako základ obohatený zložkou produkujúcou trvácny nanofilm, práve benzalkonium.

III.ZLÚČENINY CHLÓRU DRUHEJ GENERÁCIE DICLOX®

Účinnou látkou prípravku DICLOX®novéj generácie donátorov oxidačneho efektu chlóru je v tomto prípade latká z organickej časti chémie, s názvom Natrium Dichlorizocyanourát. Začlenením látky tohto typu medzi organikcé sa vo vztahu ku človeku nič zásadné nezmenilo, avšak molekula získala oproti prvéj generácii nové vlastnosti. Pre praktické použitie majú nemalý význam, v podobe jednoduchého davkovania, predíženého dezinfekcneho účinku a menej zastúpených účinkov nežiaducich na ľudské zdravie.

Zhrnutie všetkých metód, ktoré firma používa simultánne alebo v kombináciách po sebe idúcich osvedčených procesov pri vykonávaní profesionálnej dezinfekcie prostredia.

Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488
Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

Molekula ozónu O3 pozostáva na rozdiel od molekuly kyslíka O2, ktorý dýchame z troch atómov kyslíka, čo spôsobuje výrazné zmeny v jeho fyzikálnochemických vlastnostiach. Molekula O3 je mnohonásobne reaktívnejšia a nestabilnejšia ako molekula kyslíka. Vo vnútri medzi jednotlivými väzbami vzniká obrovské pnutie, ktoré z ozónu vytvára veľmi silné oxidačné činidlo s devastačným účinkom na živú hmotu.

Pri ich vzájomnej interakcii a dostatočnej ozónovej koncentrácii prebieha reakcia, ktorá je prudká, nezvratná a nezlučiteľná s možnosťou prežitia akéhokoľvek pôvodcu infekčného ochorenia. V tomto prípade môžeme hovoriť o absolútnom účinku a zároveň absencii rezistencie, ktorá pri ostatných metódach dezinfekcie nie je zanedbateľná.

Ozón sa v prírode vyskytuje v stratosfére kde plní ochrannú funkciu (dobrý ozón) a jeho prítomnosť je žiadúca na rozdiel od zastúpenia v troposfére (zlý ozón), kde sa zaraďuje do skupiny látok s vyhláseným vysokým stupňom toxicity vyjadreným stupnicou ppm. (pars per milion v preklade jedna milióntina celku). Hladina ozónu dosahujúca približne 50 ppm ozónu by pri 30 minútovej expozícii zabila 50 zo 100 vystavených ľudí.

V jednoduchosti sa jedná o zariadenie v štandardnom prípade minimálne veľkosti hotelovej chladničky, ktorého jadrom sú elektrické trubice produkujúce elektrický výboj podobný blesku počas búrky. Výboj elektriny štiepy násobné väzby molekúl O2, za vzniku kyslíkových radikálov akoby O1*, ktoré sa okamžite stabilizujú a vytvárajú molekuly ozónu O3.

Za bežných okolností sa molekula O3, svojou vysokou reaktivitou a oxidačnou schopnosťou, pri kontakte s inou molekulou rovnako rýchlo stabilizuje naspať na dýchateľný kyslík, akurát pri tom odovzdá energiu blesku, získanú pri svojom zrode najbližšej prvej molekule a tým ju nezvratne poškodí.

Vo väčšine prípadov rozmetá na franforce, ktoré už vlastnosti pôvodnej molekuly úplne stratili. Vírusom tento proces spôsobuje úplné rozlámanie jeho vonkajšieho ochranného obalu a odhalenie jadra vírusu spolu s DNA, RNA a príslušnými replikačnými enzýmami, ktoré rovnako rýchle podliehajú ničivému vplyvu.

Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

Využitie ozónového generátora v praxi: 

Ozónový generátor a jeho efektívny produkt, silné oxidačné činidlo majú okrem svojej extrémnej sily aj vlastnosti, ktoré ich predurčujú na špecifické použitie v oblastiach ako sú klimatizačné jednotky, kde plynné skupenstvo a špecifické vlastnosti rozpustnosť tohto plynu v konkrétnych, inak nedosiahnuteľných látkach tvoriacich bariéru, iné ako O3 neprichádza nedá možnosť použiť kvôli praktickej zbytočnosti čohokoľvek iného.

Ďalšou raritou O3 je jeho vynikajúca rozpustnosť vo vode, ktorú súčasne automaticky dezinfikuje a to excelentne. Táto skutočnosť otvára celé portfolio možných využití.

Nemenej významne je využitie napodiv neuveriteľnej, ďalšej špecificity a tou je rozpustnosť O3 v tke s lipidickou povahou alebo olejofilnou vlastnosťou, čo je nenahraditelné v dermatológie pretože sa Vám tento plyn skutočne dostane až pod kožu.

LIKVIDÁCIA PATOGÉNOV

Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

Oblasti využitia

 • DOMOVY A DOMÁCNOSTI 
 • OŠETRENIE A SKLADOVANIE POTRAVÍN 
 • ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY 
 • POŽIAR A POVODNE 
 • DEZINFEKCIA AUTOMOBILOV 
 • DEZINFEKCIA PROSTRIEDKOV MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 
 • ODSTRAŇOVANIE VŠETKÝCH ZNÁMYCH ZÁPACHOV
Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488
Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

Chrono Clean, vlastnosti a princip. Až 10 dní trvajúci, nekompromisný a drtivý efekt

Vo všeobecnosti je pôsobenie dezinfekcie známe svojou silnou a obzvlášť rýchlou, nešpecifickou pôsobnosťou proti celému spektru baktérii, plesní a vírusov. Kľudne ich môžeme z bakteriálnej aj vírusmi zastúpenej ríše vymenovať stovky. Naša brožúra by však nadobudla rozmer učebnice a je to celkom zbytočné.

Jednoducho dezinfekcia reálne likvidujú 99% všetkých mikroorganizmov s minimálnymi diferenciami. Sila a rýchlosť v tejto interakcii znamenajú veľa, ale kto z nás sa zamyslí nad ďalšou veličinou, ktorá plynie rovnako pre ľudí, zvieratá a taktiež pre mikroorganizmy? Čas je v tomto prípade spojený s rýchlosťou pôsobenia a tá je značne vysoká. Dokonca stačí len niekoľko stotín sekundy, aby prevažná väčšina dezinfekcie zlikvidovala svoj cieľ a na povrchu metra štvorcového vašej kuchyne, zmizlo všetko, čo má v sebe kúsok DNA, a nie je väčšie, ako stotina veľkosti špendlíkovej hlavičky. V zápätí však, čarovný účinok mizne skokom, tak rýchlo ako aj prišiel.

Pár minút po rýchlom útoku sa vaša kuchynská podlaha začne kolonizovať miliardami baktérii, plesní a vírusov, ktoré sa nachádzajú len niekoľko milimetrov nad nasýtenými parami vyprchávajúceho roztoku dezinfekcie voľne vo vzduch práve dočistenej kuchyne.

Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

Keby sme chceli držať povrch našej kuchyne nepretržite čistý až aseptický, jednoducho by sme museli striekať roztok dezinficiencie v minutových intervaloch bez prestávky kľudne do nekonečna.

Na vzdore zákonom fyziky sme jej konvenčné a neprelomitiné zákony pospájali a vytvorili z dielčích časti prípravok, ktorý na princípe vytvorenia ultratenkého, polotuhého sól-gélu, ktorý chráni dezinfekčnú zmes pred vplyvom vonkajších faktov a znižuje pravdepodobnosť rekontaminácie. Tento je však podložený jednoduchou a pevne na zemi stojacou fyzikálnou chémiou častíc a ich agregátov v priestore.

COVID-19 nesie na svojom povrchu molekuly vody, ktorá po interakcii s polymérnym, polotuhým nanogélom reaguje otvorením svojho nano-povrchu/ultratenký/ a pôvodca infekčného ochorenia / baktérie, plesne a vírusy/ zostane uviaznutý v jazere toxickej dezinfekcie.

 • Zanecháva po aplikácii tenkú vrstvu (sol-gélu), ktorá zostava aktívna celé dni.
 • Použiteľny na pevné alebo porézne povrchy, látky, kovy, kamene, žuly, plasty, sklo, plexisklo, drevo, kožu, farby alebo lakované povrchy.
 • Odstraňuje nepríjemný zápach spôsobený množením baktérií, húb a iných mikroorganizmov.
 • Je obzvlášť špecifický pre Leteckú dopravu, kde nemá žiadnu konkurenciu pre 10 dní trvajúci efekt, ktorý zabezpečuje počas celého letu ochranu pasažierov pred infekčnými chorobami.
 • Dezinfikuje všetky povrchy až na obdobie 10 dní.
 •  Znižuje potrebu pravidelného čistenia až o polovicu.
 •  Jednoducho sa aplikuje.
 • Spíňa podmienky potravinovej bezpečnosti a neobsahujú alkohol
Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488

Vlastnosti dobre známej dezinfekcie benzalkónia netreba špeciálne vykreslovať. Široký záber použitia v najrozmanitejších oblastiach ľudskej každodennej aktivity, je až prekvapujúci. Návšteva reštaurácie, alebo „fastfoodu“ vedie popri automatickom dávkovači voňavej peny na osvieženie a dezinfekciu rúk, vlhčené vreckovky zakúpené napr. cestou do práce na čerpacej stanici, potravinársky a kozmetický priemysel, až ku precízne riadenej a kontrolovanej farmaceutickej výrobe liečiv. Nezastupiteľné miesto má ako mikrobialny stabilizátor väčšiny očných kvapiek. Všetky miesta kde s ním prichádzame do kontaktu, ani nie je možné zhrnúť pár vetami.

BenzaClean sa používa na odstraňovanie vírusov, baktérií, rias, lišajníkov, plesní a iných mikrobiologických nečistôt z väčšiny povrchov. BenzaClean sa dá použiť aj vo vani na čistenie náradia a nástrojov. BenzaClean sa tiež používa ako ochrana na zabránenie rastu plesní a machov na povrchoch a v cirkulačných systémoch. Nečistoty, mastnoty a iné znečistenia sa musia najskôr vyčistiť. BenzaClean sa aplikuje nízkotlakovou striekacou pištoľou.

Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • Dezinfekcia nástrojov
 • Dezinfekcia povrchov
 • Dezinfekcia kúpeľní
 • Čistenie v kuchyniach
 • Preventívna ochrana na povrchoch
 • Preventívna ochrana v cirkulačných systémoch
Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488
Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

Dezinfekčný prípravok vo forme tabliet na prípravu aktívneho roztoku vhodného na široké použitie

Vhodný na dezinfekciu:

 • Plôch a rôznych predmetov. 
 • V zdravotníctve, potravinárstve, výrobe a domácnosti. 
 • Ošetrenie trysiek a potrubia vírivých vani a bazénov. 
 • Zdravotníckych zariadeniach. 
 • V zariadeniach balneo terapie a kúpaliskách. 
 • Nepoškodzuje gumové súčasti potrubia v bazénoch a vírivých vaniach.

ÚČINNÁ LATKA

Dichlórizokyanurát sodný ako obsahová latka tabliet na prípravu aktívneho pracovného roztoku k dezinfekcii povrchov najrôznejších materiálov. 

VYSOKOÚČINNÝ NA ELIMINÁCIU VŠETKÝCH MIKRORGANIZMOV ( BIOCIDNÝ ÚČINOK )

 • Všetky vírusy HIV A, B, Hep. A, B, C, EBV, CMG, COVID-19 
 • Všetky baktérie tiež (MRSA) 
 • Všetky plesne tiež M. Tuberculosis, M. Lepreae 
 • Všetky spóry

OBLASŤ POUŽITIA

Vysoká účinnosť a jednoduché dávkovanie umožňuje prípravu aktívneho pracovného roztoku s koncentráciou potrebnou na dezinfekciu najrôznejšieho pouzitia v horeuvedených prostrediach. DICLOX je vhodný aj na dezinfekciu sifónov a odpadových šácht, dezinfekciu riadu, príborov a pracovných plôch v jedálňach aj v kuchyniach. 

 • Pri manipulácii s koncentrátom používať rukavice! 
 • Prípravok je určený len na profesionálne použitie! 
 • Prípravok má bieliace účinky! 
Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

Plošná dezinfekcia

Pred dezinfekciou odstráňte z povrchu hrubé nečistoty, hlavne proteinového a lipidového charakteru. Plochy a povrchy potom otrite nariedeným dezinfekčným prostriedkom a nechajte zaschnúť.

Dezinfekčný roztok pripravte bezprostredne pred použitím. Rýchlejšiu rozpustnosť dosiahnete pri vyššej teplote a to pri 35o tableta priam mizne pred očami. Plochy zotrite a nechajte vyschnúť. Predmety ponorte do roztoku a opláchnite čistou vodou. Plochy prichádzajúce do styku s potravinami sa po dezinfekcií musia dôkladne umyť čistou vodou. 

Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488
Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

v režime priameho ožarovania

Ultrafialové žiarenie

 • UVA 315 nm až 400 nm
 • UVB 280 nm až 315 nm
 • UVC 100 nm až 280 nm – 253,7 nm 

Ultrafialovým žiarením sa rozumie optické elektromagnetické žiarenie s vlnouvou dĺžkou od 100nm do 1mm. Ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 400 nm sa rozdeľuje na: 

Germicídne žiarenie - UVC žiarenie o vlnovej dĺžke 253,7 nm je neviditeľné

Práve toto žiarenie v spektre UVC spôsobuje hynutie mikroorganizmov a to tak, že dôjde k narušeniu ich DNA a teda k ich deštrukcii. Modré svetlo je vedľajším produktom. Táto časť spektra nie je dezinfekčná.

Germicídne žiarenie neprechádza matnými nepriehľadnými materiálmi, plastami, plastovými fóliami, ale ani obyčajným sklom.

Germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu s použitím UV žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7nm. 

Germicídne žiariče sú skúšané a overované akreditovanou skúšobňou na EMC a LVD testy. Sú overené klinickými skúškami a klinickými hodnoteniami. Pri ich správnom použití nemôže dôjsť k nežiaducej explózii UVC žiarením.

Toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu, vytvára zdravé prostrenie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami.

Ide o veľmi účinnú dezinfekciu. Dopadajúce žiarenie je homogénne a tak zlikviduje zárodky i tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali. žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť i samotný vzduch. 

Germicídne žiariče obsluhujú len osoby náležite poučené o prevádzke a prípadných rizikách. Při používaní germicídnych žiaričov a pre zvýšenie bezpečnosti sú vybavené invertovaným snímačom pohybu. Vstupné dvere sú označené dobre viditeľným výstražným oznamom o prítomnosti UVC žiarenia. Pri akomkoľvek pohybe osôb v priestore automaticky preruší činnosť žiariča. 

Do miestnosti je možné vstúpiť ihneď po vypnutí germicídnych žiaričov, nakoľko dezinfekcia prebieha vždy len počas pôsobenia UVC žiarenia.

Tabulka: dávky žiarenia potrebné na 90% deaktiváciu mikroorganizmov zo vzdialenosti 1m od zdroja UVC. Dávka v uW/sek/cm Použitý žiarič s horúcou katódou 30W. Čím vyššia wattáž horúcej katódy je použitá, tým sú kratšie časy žiarenia.

Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488

Spoločnosť Metalclean s.r.o. poskytuje okrem iného už od roku 2007 aj čistiace, dezinfekčné a upratovacie služby.

V tejto náročnej dobe používame najnovšie a najúčinnejšie dezinfekčné a čistiace prostriedky. Prípravky, ktoré používame sú vynikajúce na používanie vo verejnom zdravotníctve verejnej doprave, materských školách, domácnostiach, domovoch dôchodcov, školách úradoch, verejných priestranstvách , firmách atď.

Vieme zlikvidovať všetky pachy, vírusy, baktérie, plesne a choroboplodné zárodky, ktoré sa vyskytujú v vo všetkých exteriérových priestoroch. Dezinfekcia nepoškodzuje žiadne materiály. Pravidelnou dezinfekciou sa eliminujú na dlhší čas všetky tieto neviditeľné problémy. Výsledkom sú dezinfikované povrchy.

Metalclean - Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

NAŠE REFERENCIE

Poskytujeme dezinfekčné a upratovacie služby vo výrobných priestoroch a administratívnych priestoroch v rozlohe 15 000 m2. Pracujeme pre spoločnosť TUBEX Slovakia, s.r.o.– upratovanie a dezinfekciu priemyselných priestorov určených na výrobu potravinárskych a farmaceutických túb.

Benfor s.r.o., Quatena Žiar nad Hronom, Garancia Servis Group s.r.o.DSG Slovakia, s.r.o./IDEAL HOUSE/. Od roku 2016 zabezpečujeme upratovanie a dezinfekciu výrobných a administratívnych priestorov uvedených firiem, ktoré môžu poskytnúť referencie pre našu firmu. Od roku 2018 naša spoločnosť realizuje čistiace a upratovacie exteriérové práce vo výškach /čistenie fasád, okien, brán/.

Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488
Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19

V prípade nejakých otázok nám zanechajte správu

Profesionálna dezinfekcia ozónom proti Covid-19
 • +421 908 600 600
 • sedliak@metalclean.sk
 • www.metalclean.sk
 • Sokolovská 2, 934 01, Levice
obchodný zástupca
M.Hudec +421 917 905 488